Imagini Mintale la Locul de Muncă: Descifrarea Psihologiei Organizaționale

Acest curs aprofundat, „Workplace Mindscapes: Decoding Organizational Psychology”, explorează meticulos aspectele cruciale necesare pentru a cultiva un loc de muncă robust, înfloritor și solid din punct de vedere etic.

Aprofundați în înțelegerea modului în care funcționează organizațiile, facilitând navigarea și influențarea eficientă a dinamicii locului de muncă.

Echipați-vă cu instrumentele pentru a crea o cultură pozitivă și înfloritoare la locul de muncă, sporind moralul angajaților, motivația și satisfacția generală.

Navigați provocările cu integritate, asigurând standarde etice în luarea deciziilor și interacțiunile angajaților.

Fă cunoștință cu mentorul

Anna Șișianu

HR Profesionist cu experiență și motivație | Gânditor strategic | Avocatul Capitalului Uman

 

Lider HR orientat spre rezultate și pro-activ, dedicat maximizării potențialului capitalului uman în cadrul organizațiilor. Ea crede cu fermitate că, cel mai mare atu al unei companii constă în oamenii săi și depune efort întru a crea un mediu care să stimuleze creșterea și dezvoltarea angajaților.

Peste 10 ani de experiență în domeniul HR-ului

6 ani ca profesionist în resurse umane în domeniul IT

2023 HRD of the Year Awards Nominee by HRO Today

Master in Psihologia Comunicării și Resurselor Umane

Certified NLP Master by The international association for NLP

Practician în date și analize, așa cum HR este despre cifre

Motive să alegi acest curs

Recomandăm cursul pentru:

HR Professionals (middle+ level)

material pentru creștere profesională

V-level managers

lărgește orizontul cunoștințelor și înțelege lumea HR-ului mai bine

C-level managers

lărgește orizontul cunoștințelor și înțelege lumea HR-ului mai bine

12

34

10

Sesiuni de completat

Subiecte de discutat

Spețe de practicat

+ Feedback personalizat de la mentor

+ Materiale suplimentare pentru învățarea pe tot parcursul vieții

+ Sesiuni de întrebări și răspunsuri dedicate pentru clarificări aprofundate

După finalizare, veți excela în:

Identificarea și articularea valorilor de bază ale organizației.

Proiectarea și implementarea programelor de îmbunătățire a motivației.

Atingerea obiectivelor de îmbunătățire a performanței prin planuri individuale de dezvoltare.

Oferirea de feedback constructiv întru obținerea rezultatelor pozitive.

Implementarea instrumentelor și tehnicilor de evaluare a stresului.

Identificarea și abordarea conflictelor în mod proactiv.

Analiza și îmbunătățirea dinamicii echipei.

Formarea unei culturi mai incluzive și mai diverse, la locul de muncă.

Dezvoltarea și aplicarea liniilor directoare și politicilor etice.

Măsurarea și îmbunătățirea eficienței organizaționale.

tbc

Data de start

11+1

Sesiuni

Online

Formatul 

Structura Cursului

Calea de învățare

Dragă student/ă,

te provoc la o călătorie, de 11 săptămâni, în psihologia organizațională, cu întâlniri săptămânale, în fiecare zi de miercuri, începând cu orele 18:00. Fiecare sesiune durează 90 de minute.

Înscrie-te acum pentru o experiență de neuitat.

Când începem?

grupă în formare

Cât timp vom fi împreună?

Aproape 3 luni: 11 săptămâni

Care este Formatul Training-ului?

Webinar-mode 

Care este Formatul interacțiunii și colaborării noastre?

Vom avea câte o rubrică de întrebări și răspunsuri (Q&A) la începutul fiecărei sesiuni. Întrebările vor fi colectate prin chat pe parcursul săptămânii și toată lumea va primi feedback personal la temele pentru acasă.

Sesiunile

Cuprinsul Cursului – ce vom învăța:

 1. Prezentare generală a Psihologiei Organizaționale
 2. Perspectivă Istorică
 3. Importanța în Mediul de Muncă

 

Rezumat
Psihologia organizațională, cunoscută și sub denumirea de psihologie industrial-organizațională (I-O), este un domeniu care aplică principii și teorii psihologice în mediul de muncă. Explorează interacțiunile dintre indivizi și mediul lor de lucru, având ca scop îmbunătățirea eficacității organizaționale și a bunăstării angajaților. În primele decenii ale secolului al XX-lea, pionieri precum Hugo Münsterberg au pus bazele psihologiei I-O, examinând probleme legate de muncă și productivitate. Astăzi, domeniul acoperă o gamă largă de subiecte, de la motivația angajaților la dezvoltarea leadership-ului și cultura organizațională.

 1. Definirea Culturii Organizaționale
 2. Înțelegerea Climatului Organizațional
 3. Impactul asupra Comportamentului Angajaților

 

Rezumat
Cultura organizațională se referă la valorile, credințele și practicile comune care formează identitatea unei organizații. Ea influențează modul în care angajații interacționează, iau decizii și abordează munca lor. Pe de altă parte, climatul organizațional se concentrează asupra atmosferei prevalente în cadrul unei organizații și asupra modului în care angajații o percep. O cultură organizațională solidă se aliniază cu misiunea și valorile companiei, stimulând un sentiment de apartenență între angajați. Un climat organizațional pozitiv contribuie la satisfacția în muncă și implicarea angajaților, creând un mediu de lucru în care indivizii se simt susținuți și motivați.

 1. Teorii ale Motivației
 2. Motivație Intrinsecă vs. Extrinsecă
 3. Aplicații Practice în Mediul de Muncă

 

Rezumat
Motivația este o forță care împinge indivizii să acționeze. În mediul de muncă, înțelegerea a ceea ce motivează angajații este crucială pentru îmbunătățirea performanței și satisfacției în muncă. Teoriile motivației, cum ar fi ierarhia nevoilor lui Maslow și teoria celor doi factori a lui Herzberg, oferă perspective asupra factorilor care influențează motivația angajaților. Liderii eficienți recunosc că motivația nu este una universal valabilă. Unii angajați sunt stimulați de factori intrinseci, cum ar fi munca semnificativă, în timp ce alții pot fi motivați de recompense externe. Adaptarea strategiilor motivaționale la nevoile individuale poate conduce la o forță de muncă mai implicată și productivă.

 1. Măsurarea Implicării Angajaților
 2. Strategii de Îmbunătățire 
 3. Legătura dintre Implicare și Performanță

 

Rezumat
Această sesiune se axează pe aspectul critic al implicării angajaților, recunoscând-o ca pe o piatră de temelie pentru succesul organizațional. Participanții vor explora măsurarea implicării angajaților, înțelegând diferitele metrici și metodologii folosite pentru a evalua nivelul de implicare în cadrul unei forțe de muncă. Punctul central vor fi strategiile pentru îmbunătățirea implicării angajaților. De la promovarea unei culturi pozitive de lucru la implementarea programelor de recunoaștere, participanții vor explora abordări practice pentru a îmbunătăți implicarea angajaților în organizațiile lor respective. În plus, sesiunea subliniază legătura dintre implicare și performanță. Participanții vor obține perspective asupra modului în care angajații implicați contribuie la o productivitate sporită și succes general al organizației. Metode practice pentru alinierea inițiativelor de implicare cu obiectivele de performanță vor fi explorate, oferind o înțelegere cuprinzătoare a interacțiunii dintre implicare și rezultatele performanței.

 1. Strategii Eficiente de Comunicare
 2. Acordarea și Primirea Feedback-ului
 3. Impactul asupra Performanței Angajaților

 

Rezumat
Această sesiune se concentrează asupra rolului esențial al comunicării și feedback-ului în promovarea unui mediu de lucru sănătos și productiv. Participanții vor explora strategii eficiente de comunicare, analizând atât aspectele verbale, cât și pe cele non-verbale care contribuie la interacțiuni clare și impactante. Acordarea și primirea feedback-ului sunt puncte cheie, recunoscând feedback-ul ca pe o unealtă puternică pentru creșterea individuală și colectivă. Sesiunea va furniza participanților cadre pentru oferirea de feedback constructiv, motivant și inspirator pentru îmbunătățire. În același timp, participanții vor învăța cum să primească feedback cu deschidere și să-l utilizeze ca pe un catalizator pentru dezvoltarea personală și profesională. Un aspect integral al sesiunii este înțelegerea impactului comunicării și feedback-ului asupra performanței angajaților. Participanții vor obține perspective asupra modului în care canalele de comunicare bine stabilite și o cultură robustă de feedback contribuie la o implicare, satisfacție și performanță generală sporite.

 1. Identificarea Surselor de Stres la Locul de Muncă
 2. Strategii de Gestionare a Stresului
 3. Promovarea Bunăstării Angajaților

 

Rezumat
În această sesiune, participanții vor explora dimensiunile critice ale stresului și bunăstării la locul de muncă, recunoscând impactul profund pe care aceste aspecte îl au asupra succesului individual și organizațional. Sesiunea începe cu o explorare a surselor comune de stres la locul de muncă, având ca scop identificarea și înțelegerea surselor de stres care pot afecta negativ angajații. Strategiile pentru gestionarea stresului vor fi în centrul atenției, oferind participanților instrumente practice pentru a atenua stresul și a cultiva reziliența. De la tehnici de gestionare a timpului la practici de conștientizare, participanții vor obține idei acționabile pentru a naviga și a ameliora eficient stresul la locul de muncă. În plus, sesiunea subliniază rolul proactiv pe care organizațiile îl pot juca în promovarea bunăstării angajaților. Prin implementarea politicilor de susținere, promovarea unei culturi de lucru pozitive și furnizarea de resurse pentru sănătatea mentală, companiile pot contribui semnificativ la bunăstarea generală a forței lor de muncă. Participanții vor pleca cu o înțelegere cuprinzătoare a interconectării dintre gestionarea stresului și crearea unui mediu de lucru echilibrat și prosper.

 1. Tipuri de Conflict la Locul de Muncă
 2. Strategii de Rezolvare a Conflictelor
 3. Mediere și Prevenirea Conflictelor

 

Rezumat
Conflictul este o parte naturală a interacțiunilor la locul de muncă, iar rezolvarea eficientă a conflictelor este crucială pentru menținerea unui mediu de lucru sănătos. Această sesiune explorează diferite strategii de rezolvare a conflictelor, punând accentul pe importanța comunicării deschise, ascultării active și compromisului. Abilitățile de negociere sunt esențiale în soluționarea conflictelor și realizarea rezultatelor benefice pentru toți. Participanții vor învăța despre negocierea principială, o metodă popularizată de Proiectul de Negociere de la Harvard, care se concentrează pe separarea persoanelor de problema în discuție, concentrarea pe interese, generarea de opțiuni și insistarea pe criterii obiective.

 1. Formarea, Tensiunea, Normarea, Performarea
 2. Roluri și Responsabilități în Echipe
 3. Rezolvarea Conflictelor în Echipe

 

Rezumat
Această sesiune se axează pe dinamica intricate a echipelor și comportamentele care caracterizează diferitele etape ale dezvoltării lor. Participanții vor explora modelul clasic Tuckman, cuprinzând etapele de formare, tensiune, normare și performare, obținând perspective asupra evoluției naturale a echipelor. Rolurile și responsabilitățile în cadrul echipei sunt vitale pentru o colaborare eficientă. Sesiunea va analiza diferitele roluri pe care indivizii le joacă într-o echipă, subliniind importanța clarității în responsabilități și modul în care aceasta contribuie la eficacitatea generală a echipei. Conflictul este o parte inherentă a interacțiunilor în cadrul echipelor, iar sesiunea abordează strategii pentru rezolvarea conflictelor în cadrul acestora. Participanții vor învăța abordări constructive pentru a naviga prin conflicte, promovând un mediu pozitiv în echipă care încurajează comunicarea deschisă și colaborarea.

 1. Înțelegerea Diversității
 2. Construirea unor Medii de Lucru Incluzive
 3. Abordarea Prejudecăților Inconștiente

 

Rezumat
Un mediu de lucru divers și inclusiv stimulează inovația, creativitatea și o gamă mai largă de perspective. Această sesiune explorează importanța diversității și incluziunii, abordând teme precum prejudecățile inconștiente, microagresiunile și strategiile pentru crearea unei culturi organizaționale incluzive. Participanții vor obține perspective asupra beneficiilor de afaceri ale diversității, înțelegând cum echipele diversificate contribuie la luarea deciziilor mai bune și la îmbunătățirea performanței organizaționale. Sfaturi practice pentru promovarea incluzivității la toate nivelurile organizaționale vor fi discutate. Aceste teme au ca scop oferirea unei priviri de ansamblu asupra psihologiei organizaționale, oferind insights valoroase pentru profesioniștii care doresc să își îmbunătățească înțelegerea dinamicii locului de muncă și să contribuie la dezvoltarea unor culturi organizaționale pozitive și eficiente.

 1. Gestionarea Schimbării în Organizații
 2. Modele și Teorii ale Schimbării
 3. Strategii de Adaptare pentru Angajați

 

Rezumat
Organizațiile trebuie să navigheze prin schimbări pentru a rămâne competitive și relevante. Această sesiune explorează psihologia schimbării, abordând reacțiile variate pe care angajații le pot avea în fața schimbărilor organizaționale. Participanții vor explora modelele de gestionare a schimbării, strategiile pentru comunicare eficientă în timpul schimbării și metodele pentru cultivarea rezilienței angajaților. Adaptabilitatea este o competență cheie în mediul de afaceri dinamic de astăzi. Sesiunea va acoperi importanța unei mentalități de creștere, a învățării continue și a rolului conducerii în promovarea unei culturi a adaptabilității în cadrul organizației.

 1. Îmbunătățirea Valorilor Etice
 2. Rolul Conducerii în Promovarea Eticii
 3. Cultivarea unei Culturi a Deschiderii la Comunicare

 

Rezumat
În această sesiune, vom explora în profunzime cultura organizațională cu un accent specific pe etică. “Etica în Cultura Organizațională” își propune să sublinieze importanța cultivării unei culturi înrădăcinate în valori etice. Vom explora cum organizațiile pot merge dincolo de conformitate și pot încorpora cu adevărat etica în ADN-ul lor. Rolul conducerii în promovarea eticii va fi un subiect central, examinând modul în care liderii pot stabili tonul pentru comportamentul și luarea deciziilor etice. În plus, vom aduce în atenție conceptul de “Cultură a Deschiderii la Comunicare”, punând accentul pe importanța creării unui mediu în care angajații se simt împuterniciți să-și exprime preocupările etice fără teama represaliilor. Prin exemple din lumea reală și insight-uri practice, această sesiune își propune să doteze participanții cu cunoștințele și instrumentele necesare pentru a cultiva o cultură etică în organizația lor, care nu numai că respectă standardele reglementare, ci promovează și încredere, transparență și succes pe termen lung.

Detalii secrete disponibile exclusiv după trecerea tuturor celor 11 sesiuni.

Cronologia Cursului

3 x luni pentru studii focusate
11 x sesiuni intense de descoperit 
22 x ore concentrate de webinar de parcurs 
10 x lucru individual captivant cu feedback personalizat 

Până la 1 August îl poți procura cu doar  €380   €500   

Achită acum sau completează formularul pentru a fi contactat după:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Join the waiting list

Apply as a tutor

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.